ELECTRIC-UP 2024

beneficii exclusive pentru compania dvs. alături de Ensys


Avantaje incluse

30 zile
instalare
5 ani
mentenanță
audit
energetic
consultanță
& management proiect
gestionare
documentație
Segmentele IMM și Horeca sunt unele dintre cele mai afectate sectoare ale actualului context economic copleșitor. De la costuri mari de producție până la importuri de produse ieftine și de calitate slabă, problemele nu par a se termina. Dar un sistem fotovoltaic vă va aduce avantaje competitive importante. Ensys vă susține prin Electric Up 2024.

costuri reduse

plătiți facturi mai mici

cash flow crescut

fonduri suplimentare pentru investiții

25 de ani profit

avantaje pe termen lung

valoare adăugată

investiție strategică în viitorul companiei

Electric Up 2024 este programul de finanțare pentru IMM-uri și HORECA, susținând instalarea panourilor fotovoltaice și promovând sursele regenerabile de energie. Fondurile nerambursabile de până la 150.000 euro, reprezentând 75% din investiție, sunt disponibile pentru sisteme cu o putere între 27 kWp și 150 kWp (+50 kWp prin cofinanțare). Programul oferă finanțare pentru sisteme fotovoltaice, stații de încărcare, acumulatori și sisteme alternative de încălzire/răcire.

Panouri

Longi, Jinko sau Canadian Solar, monocristaline, half-cell cu garantie pana la 25 ani și 89% randament.

Invertoare

Huawei cu garantie 10 ani eficiență 98% și aplicații smart de analiza și monitorizare consum.

Baterii

Atnom, BYD, LG, Huawei sau Deye cu garantie de pana la 10 ani. Tehnologie LiPO și aplicații smart de analiză.

Stații încărcare auto

Huawei sau alte branduri de top, cu garantie de pana la 10 ani și aplicații smart

de analiză și gestionare a consumatorilor.

Sisteme încălzire/răcire

Sisteme inteligente și eficiente energetic pentru încălzirea spațiilor comerciale, precum pompe de căldură aer-aer și aer-apă.

Servicii complete

Servicii complete de instalare, training, suport, mentenață și garanții.

Totul inclus 5 ani fără griji și stres.

Electric Up 2 - sistemul ideal

Raport preț/kWp cât mai bun

Putere panouri ≤ 100% consum

Invertoare hibride

Stocare > 50% din puterea instalată

Stații auto cu putere > 22 kW

Pompă de căldură încălzire/răcire

Sistemul ilustrat reprezintă configurația ideală cu cele mai mari șanșe de obținere a finanțării datorită punctajului maxim CCP (Coeficient de performanță al proiectului) pe care îl poate obține.

Rezumat ELECTRIC UP 2

Programul guvernamental de finanţare nerambursabilă a IMM-urilor & HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice în vederea producerii de energie electrică necesară consumului propriu și livrării surplusului în rețeaua națională de energie electrică. Programul nu încurajează livrarea surplusului de energie rezultat din funcționarea sistemului de panouri fotovoltaice în rețeaua națională de energie electrică.

Beneficiari
 • IMM-uri din orice domeniu
 • microîntreprinderi: sub 10 angajați, cifra de afaceri anuală totală ≤ 2 mil€
 • întreprinderi mici: sub 50 de angajați, cifra de afaceri anuală totală ≤ 10 mil€
 • întreprinderi mijlocii: sub 250 de angajați, cifra de afaceri anuală totală ≤ 50 mil €
 • Toți operatorii economici din domeniul HORECA cu codurile CAEN: 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630, 9329
Termene indicative proiect
 • 30 de zile perioadă de înscriere
 • maxim 60 de zile de la demararea înscrierilor - depunere documente
 • minim 60 de zile de la data inchiderii inscrierilor - evaluare proiecte
 • 10 zile clarificare/completare documente
 • 15 zile după evaluare -> publicarea listelor
 • 5 zile de la publicarea listelor -> contestații
 • 30 de zile pentru semnarea contractelor de finanțare
 • 90 de zile de la semnare -> obținerea ATR
 • 12 luni perioada de implementare
 • 5 ani perioada de monitorizare
Criterii departajare
 • În ordinea descrescătoare a Coeficientului de performanță al proiectului (CCP)
 • Dacă după aplicarea criteriului 1, vor fi proiecte cu același punctaj, se va ține cont de puterea însumată a punctelor de reîncărcare (AC/DC)
 • Dacă după criteriul 2, vor fi proiecte cu punctaj egal, departajarea va fi după: capacitatea de stocare a energiei produse (capacitate mai mare), sistem alternativ de încălzire/răcire, valoarea proiectului de investiții prezentat
Echipamente eligibile
 • Putere instalată cuprinsă între 27 kWp şi 150 kWp (+ 50 kWp prin cofinanțare)
 • Staţii de încărcare de minimum 22kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in cu minim 2 puncte de încărcare
 • Sistem de stocare minim 30% din energia produsă de sistemul de panouri fotovoltaice (kWh)
 • Opțional - sistem electric alternativ de încălzire/răcire
Cheltuieli eligibile
 • Cheltuielile cu achiziţia sistemului fotovoltaic, a stațiilor de încărcare, a sistemului de stocare, a sistemului electric alternativ de încălzire/răcire
 • Cheltuielile cu proiectarea, obținerea avizelor necesare, reprezentând maximum 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului
 • Cheltuieli cu montarea şi punerea în funcţiune a sistemului, reprezentând maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului
 • Cheltuieli de consultanță și management de proiect de maxim 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului
 • Cheltuielile pentru realizarea şi instalarea panoului de informare şi a unui sistem de semnalare pentru stația de reîncărcare
 • T.V.A - ul daca e nedeductibil
 • Cheltuielile aferente branşamentului la reţeaua de energie electrică NU sunt eligibile pentru finanţarea din Program
Finanțarea nerambursabilă guvernamentală
 • Se acordă maxim 150.000 euro/beneficiar, reprezentând un procent de 75% din valoarea investiției, restul de 25% reprezentând cofinanțare din surse

proprii ale beneficiarului

 • Cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanțare nerambursabilă
 • Excepție fac cheltuielile cu proiectarea, cheltuielile de consultanță și management a proiectului, angajate ulterior intrării în vigoare a OUG nr.159/2020
 • Se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate, în urma prezentării unui instrument de garantare


Documente necesare
 • Cererea de finanțare semnată electronic
 • Certificatul de înregistrare fiscală
 • Împuternicirea notarială după caz + actul de identitate al persoanei împuternicite
 • Documentele doveditoare ale calității de proprietar/administrator, concesionar sau locatar/comodatar cu drept de superficie pentru imobilul pe care se implementeaza proiectul (extras de carte funciară nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, contract de concesiune/chirie/comodat, valabil pe toată durata de implementare și monitorizare a proiectului)
 • Dacă beneficiarul proiectului nu este proprietarul imobilului, se va depune extrasul de carte funciară al respectivului imobil + acordul proprietarului
 • Certificatul de atestare fiscală, privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului
 • Raport de analiză energetică actual pentru 12 luni, realizat de un instalator atestat ANRE, auditor energetic și/sau manager energetic acreditați de către ME
Criterii de eligibilitate
 • Beneficiarul prezintă o analiză energetică a consumului actual și estimat pentru 12 luni consecutive prin auditor energetic
 • Beneficiarul NU are datorii către bugetul de stat sau către bugetele locale
 • Are deschis / va deschide un cont la Trezoreria Statului, până la semnarea contractului de finanțare
 • NU se află în procedură de insolvență, dizolvare, lichidare, desființare, închidere, radiere etc. dovedite prin certificate de atestare fiscală
 • NU se află într-o situație gravă de încălcare a prevederilor legislației financiare
 • Au calitatea de proprietar/administrator, concesionar sau locatar/comodatar cu drept de superficie pentru imobilul pe care se implementează proiectul
 • Ajutorul de minimis solicitat nu urmează a fi utilizat pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene
 • Valoarea totală a ajutoarelor de minimis pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosarul de finanţare), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte plafonul de 300.000 euro
Implementăm proiecte pentru IMM și Horeca cu o durată de viață de peste 25 de ani, astfel vei avea avantaje durabile pe o perioadă lungă de timp. În sesiunea 2021 a programului AFM Casa Verde am implementat cu succes peste 4.000 de proiecte. Au încredere în noi mii de clienți rezidențiali, dar și companii multinaționale precum Auchan sau Leroy Merlin. Suntem aici pentru tine!

100%

rată decont Electric Up 1

>4

MWp Electric Up 1

300+

profesioniști

18+

ani experiență

6500+

proiecte fotovoltaice

50+

mil. euro gestionați

70+

MWp putere instalată

40+

MWp în dezvoltare

Marconf
Mobiente
Descoperiți cum a reușit compania Marconf să își reducă semnificativ costurile energetice prin instalarea unui sistem fotovoltaic de 120 kWp în cadrul programului de finanțare Electric Up 2021. Compania, fondată în 1963 și specializată în fabricarea de materiale textile, se concentrează pe producția de îmbrăcăminte și huse de mobilier. În urma instalării sistemului de panouri fotovoltaice, compania beneficiază anual de o producție aproximativă de 135 MWh, economisind 31 de tone de CO2/an, reprezentând echivalentul a 26.300 de lei pe an în economii sociale.
Descoperiți povestea de succes a celor 120 de kWp instalați în cadrul programului de finanțare Electric Up 2021 pentru compania Mobiente, specializată în confecționarea de materiale textile și tricotaje. Aflați cum instalarea de panouri fotovoltaice a redus substanțial costurile energetice ale companiei printr-o producție anuală de aproximativ 127 MWh. În primul an de la implementarea sistemului, consumul de CO2 a fost redus cu 32 de tone, iar economiile sociale au însumat 27.165 lei.
Ensys vă susține în programul Electric-UP 2024. Rata de succes a clienților noștri din programul Electric-UP 2021 o fost de 100% , decontate integral. Avem peste 4MW instalati in prima sesiune la nivel național și vă vom susține până la depunerea decontului. În doar 4 pași simpli vă veți bucura de libertate energetică și costuri reduce.
1
Înscrieți-vă în Electric Up 2024
pe platforma Ensys
2
Veți primi consultanță de la un specialist Ensys
3
Vom crea proiectul dvs. și ne vom ocupa de toate aspectele
4
Vă bucurați de libertate energetică și costuri reduse

Avantaje incluse

30 zile
instalare
5 ani
mentenanță
audit
energetic
consultanță
& management proiect
gestionare
documentație
Privim alături de tine spre un viitor energetic transparent și sigur
Oradea / București / Iași / Craiova / Sibiu

©2024. Toate drepturile rezervate Ensys® România. Firmă de produse și servicii înregistrată sub codul 3423 in REASG. Termeni și condiții GDPR